Scenutrustning/Scen

Scentak

Vi har olika storlek av scentak som du kan placera över valfri scen eller mark.

Scengolv

Scengolv för alla scener. Går att bygga ifrån 1kvadratmeter till stora arena scener.

Mobila scener

Våra mobila scener transporteras bakom en vanlig personbil och är mycket enkla att ställa upp.

Podier

Vi använder den väl beprövade MBS scenen. MBS är en modul konstruktion som går att bygga ifrån 11 meter och uppåt. Vi har även scenpodier på 21 meter och Bison 120*60cm podier att tillgå med varierande benlängder.

Tross

Vi har tross ifrån enkel 3kanttross till stor kraftig 4kant tross. Vi använder tross ifrån Slick, Milos och Prolyte

Kravallstaket

Vi har Guil kravallstaket. Dessa är lätta att rigga och har jul för att underlätta transport.