Om företaget

Ljud & Ljus Control i Sundsvall AB är ett aktiebolag som är helägt av Per Johansson. Vi finns 12 km söder om Sundsvall. Firman startades 1986 och har en lång tradition av att leverera kvalité.

Vår vision:
Vi ska vara förstahandsvalet som skapar trygghet & möjligheter för våra kunders framgång.


Våra värdeord:

Mod – Vi är nyfiken, intresserad och vågar utmana oss själva. Vi har mod att våga tänka annorlunda och alltid vara lösningsorienterad och innovativ. Vi visar stor respekt för varandra och vågar alltid säga vad vi tycker och tänker.

Ansvar – Vi tar ansvar i våra relationer för en lönsam och hållbar verksamhet. Vi är lojala mot varandra och våra kunder. Vi har alltid ett positivt förhållningssätt samt respekterar beslut och rutiner och ser till att följa dem.

Tillsammans – Vi tar vara på varandras kunskaper och erfarenheter,  ger alla möjlighet att utvecklas och uppleva arbetsglädje. Vi visar uppskattning, uppmuntrar och ger varandra beröm. Vi hjälper varandra och är måna om att skapa goda relationer som bidrar till en bra och positiv stämning.

Skillnad – Vi gör skillnad för våra arbetskamrater, kunder, ägare och samhället i stort. Vi bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat och en bättre miljö. Att till exempel källsortera, spara energi och köra miljövänligt är naturligt för oss.


Vår miljöpolicy: 
Vi ska ständigt arbeta med att förbättra vårt miljöarbete, ta ansvar för att minska miljöpåverkan samt prioritera leverantörer som har ett aktivt miljöarbete.